21mar

Galeria Oławska jest czynna.

Szanowni Państwo,
Szanowni Najemcy,
działając jako Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą ERGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Oławie – właściciela obiektu handlowego pod nazwą Galeria Oławska, zlokalizowanego w Oławie przy ulicy Lipowej, niniejszym informuję, że w związku z opublikowanym dnia 18.03.2021 r. projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności z postanowieniem § 1 pkt. 2 lit. b,

Galeria Oławska  pozostaje otwarta
od poniedziałku do soboty oraz niedziele handlowe
w godzinach od 10:00 do 20:00

Wynika to z faktu, że łączna powierzchnia sprzedaży Galerii Oławskiej jest mniejsza niż 2.000 m2.
Uprzejmie prosimy Państwa o przestrzeganie w dalszym ciągu reżimu sanitarnego.
Życzymy dużo zdrowia.
Z wyrazami szacunku
_______________________
Elżbieta Jeżewska
Prezes Zarządu komplementariusza

/zmiany dodano 14 kwietnia 2021 oraz 25 kwietnia 2021/